Digital-студія AXAL Technology

Політика конфіденційності

Угода користувача

Ця Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини по використанню функцій Сайту і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також – «Власник Сайту»), з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, яка прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач Сайту»), з іншого боку, далі при спільній згадці іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода і відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі та у відносинах Сторін, що випливають або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт Власника/Сайт – інтернет-сайт, що розміщені в домені Власника сайту та його піддоменах.

б) Угода – ця угода з усіма доповненнями та змінами.

в) Адміністрація/представник Сайту, Власника Сайту – особа уповноважена Власником Сайту на дії, передбачені Угодою.

г) Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і перебуває на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Сайті.

д) Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку вона представляє.

Будь-який відвідувач Сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Сайт містить інформацію та матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального Договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені юридичної особи, яка уповноважила її на те, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з подальшими наслідками, що випливають із цього.

Зокрема, під час використання Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу особу або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, зокрема за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб у мережі Інтернет, а також вводити Користувачів, Сайт і його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

У разі виявлення порушення прав та/або інтересів у зв’язку з використанням Сайту, зокрема іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника Сайту, шляхом надіслання письмового повідомлення, повідомлення телефоном з детальним викладенням обставин порушення та/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Усі об’єкти, доступні за допомогою Сайту, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, що розміщені в межах Сайту, є об’єктами виключних прав Сайту та інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, зокрема шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, їхня декомпіляція, модифікація, та подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включно з Контентом, доступний Користувачеві за допомогою Застосунків), або доступ до них, окрім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Сайту / Власників Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Застосунками і т.п.).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їхній контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв’язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

 

Повідомлення

Власник Сайту/Адміністрація/Представник Сайту та особи, представниками яких є Сайт, мають право надсилати Користувачеві на зазначену ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, які відбуваються в рамках Сайту або у зв’язку з ним та осіб яких він представляє.

Прикінцеві положення

Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Усі можливі спори, що випливають із відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не означає, що решта положень Угоди є недійсними або такими, що не можуть бути застосовані.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права вжити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав в разі вчинення в подальшому подібних або подібних порушень.

Усі спори за Угодою або у зв’язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до чинного законодавства.

Дана КОРИСТУВАЧКА УГОДА розроблена і діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних.

Політика конфіденційності

Ця Політика є невід’ємною частиною Угоди користувача (далі – «Угода»), розміщеної та/або доступної в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших укладених з Користувачем договорів, або договорів, які можуть бути укладені з Користувачем.

Користуючись послугами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних Сайту (надалі – Політикою Конфіденційності), та з власної волі та у власних інтересах надає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збирання, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передання (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації, а також на обробку Персональної інформації. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт/Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт може отримати про Клієнта/Користувача під час використання Сайту, програм і продуктів Сайту.

Цілі збору персональної інформації користувача

Сайту може використовувати персональні дані Клієнта/Користувача з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту і партнерів Сайту.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включно з телефонним дзвінком, надсиланням повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, опрацювання запитів і заявок від Користувача, надсилання рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.
 • Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

Iнформація, що збирається (Персональна інформація)

Ми збираємо таку інформацію:

 • Технічна інформація, що автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування.
 • Персональна інформація, що надається Вами під час заповнення відповідної форми або інформація, що отримується Сайтом з використанням Користувачем соціальних мереж.
 • Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час відвідування вами Сайту, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім’я Інтернет-провайдера, ім’я домену, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якої Ви здійснили перехід на Сайт, сторінки Сайту, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідувань, файли, Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту, і використовується під час розроблення пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв’язок між Вашою IP-адресою та Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за виключенням тих випадків, коли на це є отримана згода та/або вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

Особисто надана персональна інформація

З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників, в інтересах якої він діє: ім’я, по батькові, прізвище, посада, телефонний номер, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер, адреса реєстрації та поштова адреса такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування банку, який обслуговує, та кореспондентський рахунок і т. ін.) Зазначені відомості про організацію, що обслуговує його, та кореспондентський рахунок, і т. п.).

Зобов’язання сторін

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом в рамках Угоди користувача або укладення Договору.
 • У разі укладення Договору з Власником Сайту оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

Адміністрація/представник Сайту/Власник Сайту зобов’язаний:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися в строки та/або бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах і в порядку, встановленим законодавством.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити знищення або блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Захист інформації, що збирається.

 • Сайт вживає всіх необхідних і достатніх організаційних, технічних заходів обережності для захисту конфіденційності даних Користувачів. Тільки ті співробітники Сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.
 • Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних тим, хто дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Сайт не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом. Ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.

Додаткові умови

Адміністрація/представник Сайту/Власник сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди та без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом. Зміни до Політики конфіденційності набувають чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті Виконавця та його піддоменах у мережі Інтернет.

Дана ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ розроблена і діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних.

Якщо у вас залишилися питання, то зверніться на пошту – support@axaltech.com